top of page

Interim & project management

Zoekt u een tijdelijke invulling ter overbrugging voor uw HR-functie(s) of extra manpower voor specifieke projecten of toegenomen workload?

 

HR Impuls biedt de oplossing. In de afgelopen 15 jaar hebben we ruime expertise en een netwerk van HR-professionals opgebouwd, waarmee we aan uw behoefte kunnen voldoen. Wij kunnen snel, vakkundig en flexibel de HR vraagstukken binnen uw organisatie vervullen. Net zo lang als nodig is.

HR Advisering & (beleids-)ontwikkeling

Het onderhouden, optimaliseren of (gedeeltelijk) vervangen van bestaande beleidsmaatregelen, systemen, methoden, procedures of werkwijzen vraagt veel aandacht.

 

Mogelijk is er binnen de bestaande HR organisatie onvoldoende tijd beschikbaar om dit soort vraagstukken op te pakken. Denk aan het doorlichten van het bestaande personeelshandboek, opleidingsportfolio, personeelsinformatiesysteem, of verzuimbeleid. Ook kan specialistische kennis nodig zijn. Bijvoorbeeld bij het verbeteren van prestaties of het verminderen van personeelskosten.

 

Wij bieden u duidelijke adviezen, praktische ondersteuning en uiteenlopende expertise op HR-gebied. Wij nemen u werk uit handen, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten.

Bedrijfstraining & Coaching

Wilt u aandacht besteden aan het aanscherpen van vaardigheden en/ of attitudes, of leeft er bijvoorbeeld de behoefte aan een bepaalde basistraining voor medewerkers die net zijn ingestroomd?

 

Op dit terrein voeren wij een breed scala aan van werkzaamheden uit: bijvoorbeeld het ontwikkelen en verzorgen van trainingen en coachingstrajecten op het gebied van managementvaardigheden, stressmanagement, conflicthantering en samenwerking. Ook bij organisatieverandering zijn vaak opleidingstrajecten nodig om bijvoorbeeld weerstanden weg te nemen, of een andere cultuur te introduceren.

 

Naast specifieke vakkennis beschikken wij over een breed pakket aan methodieken en interventiemodellen.

De markt verandert continue en snel. Als organisatie wilt  u daarom flexibel zijn, in staat om zich aan te passen aan veranderingen in de markt. Dat vraagt om een organisatie die vitaal is. Een organisatie waar het ziekteverzuim minimaal is, waar medewerkers betrokken zijn en het ongewenst verloop laag is.

 

Wat kun je als bedrijf doen om je mensen vitaler te maken? Vitaliteit in het bedrijfsleven, vraagt om een bredere aanpak dan "slechts" het implementeren van enkel een gezondheidsprogramma, alhoewel dit op zichzelf staand al een goede stap in de gewenste richting kan zijn.

 

HR Impuls heeft de expertise om invulling te geven aan dit vitaliteitsvraagstuk. Wij bieden de oplossing voor werkgevers om 24/7 leefstijl coaching aan te bieden, voorzien van online en persoonlijke begeleiding, met als resultaten duurzamere inzetbaarheid van personeel, een laag ziekteverzuim en een hoge(re) arbeidsproductiviteit.

bottom of page